>> >> אודות העמותה

אודות העמותה

LOGO
old P
Shooting

עמותת 'מוסדות קבר רחל' זוקפת לזכותה את חידוש העליה המסורתית לקבר רחל, אחר שנותר שמם.

קבר רחל, ליבו של העם היהודי, הוקבע מימות עולם כמקום מקודש המסוגל לישועה. ברגעי צרה כבעיתות מבחן נשואות העיניים אל 'אמא רחל', כי תבכה על בניה ותבקש עליהם רחמים. אולם מיקומו של הקבר באמצע הדרך, בלב סביבה עוינת, ובפרט אחר אירועי האינתיפאדה השניה, מנע את הגישה אליו מהמוני בית ישראל.

מוסדות קבר רחל נטלו על עצמם את משימת הקודש, כי קבר רחל יהיה שוקק חיים סביב לשעון, וקול תורה ותפילה יפכו בו ויחישו את בוא הגאולה. העמותה דואגת לאורך השנה לרוחת העולים לקבר, הנמצא באחריות משרד הדתות ורשות המקומות הקדושים, מארגנת הסעות מוזלות מידי יום ביומו, ופועלת באופן אקטיבי לקיום נוכחות סדירה במקום.

 

למטרה זו מפעילה העמותה שורת מיזמים ביניהם:

 

 

  • כוללים - כולל 'קול ברמה נשמע', כולל ערב, כולל חצות לילה, כולל ש"ס
  • שעורי דף היומי במקום
  • חברת תהילים - 'ישועת ישראל'
  • מקוה טהרה - בניה ותפעול שוטף
  • מוקד קבר רחל להעברת בקשות לתפילה בקבר 1800-800-863
לראש העמוד | הדפסת עמוד | שלח קישור לחבר