Poem (2)


הרב יעקב הלוי ספיר ז"ל בעל אבן הספיר, שר את השירה הזאת לכבוד הקמת הבנין על קבר רחל ע"ה ע"י השר ר' משה מונטיפיורי ז"ל, -
מספרו כתר שם טוב- כנף רננים, ירושלים תרנ"ט:

גם על הריסת קבר רחל אמנו.
לכסות מערומיה חסה לחמלה עינו.
           להסתיר ציונה משטף גשם זרם ורוח.
 
בנה עליה ציון גם כיפה גדולה.
למעתירים על רחמי האם סגולה.
          הקים למו בית תפלה ובית מנוח.
Top of page | Print this page | Send to friend